Cancellation policy – change – check out

03Aug

Quý khách vui lòng báo cho bộ phận lễ tân trước (01) một ngày nếu có nhu cầu cho mọi thay đổi liên quan đến việc đặt phòng.